Du lịch cùng trẻ em

Umove Adventure quy định về độ tuổi của Trẻ em và Người lớn như sau:

» Trẻ em: từ 3 - 11 tuổi

» Người lớn: từ trên 11 tuổi trở lên

Tour phù hợp: Những chương trình tour thuộc nhóm Tour gia đình phần lớn phù hợp với Trẻ em từ 05 tuổi trở lên. Những chương trình này được thiết kế với độ khó thấp nhất và phù hợp nhất để cả gia đình có thể trải nghiệm outdoor cùng nhau. 

Giá tour: Giá tour dành cho Trẻ em đi cùng với Người lớn: bằng 75% giá tour của người lớn với các điều kiện sau:

» Trẻ em ở cùng phòng (hoặc lều) với người lớn và không kê thêm giường.

» Mỗi người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em được nhận mức giá 75%. Nếu chỉ có 1 người lớn đi cùng với hơn 1 trẻ em trở lên thì từ trẻ em thứ 2 sẽ tính giá như người lớn.