Hoãn, hủy tour

Trường hợp khách hàng muốn hủy tour Umove Adventure sẽ áp dụng Chính Sách Hủy Tour như sau:

» Hủy trước ngày khởi hành 15 ngày trở lên sẽ nhận lại 100% tiền đã thanh toán

» Hủy từ 10 ngày đến 14 ngày trước ngày khởi hành sẽ mất 30% số tiền đã thanh toán

» Hủy từ 05 ngày đến 10 ngày trước ngày khởi hành sẽ mất 50% số tiền đã thanh toán

» Hủy từ 03 ngày đến 05 ngày trước ngày khởi hành sẽ mất 70% số tiền đã thanh toán

» Hủy từ 02 ngày trước ngày khởi hành sẽ mất 100% số tiền đã thanh toán

Các trường hợp muốn đổi ngày khởi hành hay chuyển sang tour khác đều phải thông báo bằng email hoặc zalo hoặc điện thoại cho Umove Adventure 15 ngày trước ngày khởi hành. Nếu thông báo sau 15 ngày trước ngày khởi hành thì áp dụng chính sách giống hủy tour.

Trường hợp Umove Adventure buộc phải hủy tour do các lý do bất khả kháng như thiên tai, địch họa,... số tiền khách hàng đã đặt cọc hoặc thanh toán sẽ được bảo lưu 01 năm, tính từ ngày thanh toán. Khách hàng có thể tiếp tục đi chương trình đã chọn hoặc chuyển sang chương trình khác bất kỳ. Sau 01 năm nếu khách hàng không tiếp tục đi tour thì Umove Adventure sẽ hoàn trả 100%số tiền khách hàng đã thanh toán.