Danh sách tour (có 3 tour)

Mã tour: HG06
|
5 (0 Đánh giá)

SUP & Trekking - Khám phá miền biên viễn Hà Giang

 • Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

 • Điểm đến: Hà Giang

 • Hoạt động: SUP, trek, camp

 • Độ khó: Khám phá - 6/10

Giá: 4.800.000 VNĐ
Mã tour: HG07
|
5 (0 Đánh giá)

SUP & Trekking - Hà Giang Kỳ Thú

 • Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

 • Điểm đến: Hà Giang

 • Hoạt động: SUP, trek

 • Độ khó: Khám phá - 5/10

Giá: 4.500.000 VNĐ
Mã tour: HG08
|
5 (0 Đánh giá)

Trekking - Khám phá Hoàng Su Phì

 • Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

 • Điểm đến: Hà Giang

 • Hoạt động: Trek

 • Độ khó: Khám phá - 6/10

Giá: 4.250.000 VNĐ