Danh sách khóa học (có 4 tour)

|
5 (0 đánh giá)

Sup Warriors 2023 - Huấn luyện SUP căn bản

 • Thời gian: 6 ngày

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Độ khó: Kỹ năng toàn diện

Chi phí: 7.050.000 VNĐ 7.350.000 VNĐ
|
5 (0 đánh giá)

Khoá Huấn luyện Sơ cấp cứu - First aid trainning

 • Thời gian: 1 ngày

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Độ khó: Kỹ năng cơ bản

Chi phí: 1.450.000 VNĐ
|
5 (0 đánh giá)

Học SUP, chơi SUP - Huấn luyện SUP căn bản tại hồ Đồng Đò

 • Thời gian: 1/2 ngày

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Độ khó: Kỹ năng cơ bản

Chi phí: 720.000 VNĐ
|
5 (0 đánh giá)

Khoá huấn luyện Sup căn bản (1 buổi) tại Royal Wave Park

 • Thời gian: 1/2 ngày

 • Địa điểm: Hà Nội

 • Độ khó: Kỹ năng cơ bản

Chi phí: 720.000 VNĐ