Chính sách giảm giá chung cho tour ghép

  • Mua tour cho 05 người đi cùng một tour và vào một ngày khởi hành: giảm 5%

  • Mua 02 tour cùng một lúc: giảm 5%

Chính sách giảm giá cho tour riêng

 

 

  • Tour riêng từ 16 khách trở lên: miễn phí 01 khách
  • Tour riêng 32 khách trở lên: miễn phí 02 khách