Độ khó của hoạt động

Umove Adventure phân loại các hoạt động outdoor, mạo hiểm thành 04 cấp độ: Trải nghiệm, Khám phá, Thử thách, Mạo hiểm.
Định nghĩa độ khó của các hoạt động outdoor trong mỗi tour chỉ mang tính tương đối do Umove Adventure xây dựng dựa trên các quy chuẩn phổ biến của quốc tế và thực tế tại Việt Nam, nhằm giúp cho khách hàng nhận biết được tour nào thì phù hợp với thể lực, kinh nghiệm cũng như mong đợi của mình.
Do có nhiều hoạt động outdoor khác nhau nên Umove Adventure không thể diễn giải chi tiết cho từng hoạt động mà chỉ đưa ra chi tiết cho các hoạt động phổ biến nhất là trekking và kayak & SUP.

» Cấp độ Trải nghiệm (1-4/10): Tất cả mọi người đều có thể tham gia gồm cả trẻ em. Các hoạt động chỉ dừng ở mức độ nhẹ nhàng vì thế không cần có sự chuẩn bị về thể lực hay kinh nghiệm. Tour thường kéo dài 1-2 ngày. Với các tour trekking ở cấp độ này thời gian trek chỉ khoảng 1hr-2hr/ngày với địa hình dễ đi. Các tour kayak hay SUP ở cấp độ này có thời gian chèo từ 1hr – 2hr/ngày với nhiều thời gian dừng chụp ảnh, nghỉ ngơi. 
Đề xuất chuẩn bị thể lực: Không cần chuẩn bị thể lực hay tập luyện trước chuyến đi.

» Cấp độ Khám phá (5,6/10): Phần lớn mọi người đều có thể tham gia, trẻ em từ khoảng 6 tuổi trở lên đi cùng cha mẹ cũng có thể tham gia. Một sự chuẩn bị nhẹ nhàng về thể lực sẽ giúp cho việc trải nghiệm thoải mái các hoạt động outdoor trong tour dễ dàng và thoải mái hơn. Dộ dài tour thường là 2 ngày. Với các tour trekking ở cấp độ này thời gian trek khoảng từ 2hr – 3hr/ngày với địa hình tương đối dễ đi. Các tour kayak hay SUP ở cấp độ này có thời gian chèo từ 2hr – 3hr/ngày ở vùng có bề mặt nước lớn hoặc có dòng chảy với nhiều thời gian dừng chụp ảnh, nghỉ ngơi.
Đề xuất chuẩn bị thể lực: Tập luyện chạy bộ hoặc chèo kayak/SUP trước nửa tháng. Mỗi tuần chạy 1-2 buổi, mỗi buổi 05km. Hoặc mỗi tuần chèo 2 buổi, mỗi buổi 03-05km.

» Cấp độ Thử thách (7,8/10): Đòi hỏi phải có thể lực tốt, kinh nghiệm tốt trong các hoạt động outdoor. Mức độ này hầu như không dành cho trẻ em. Tour có thể kéo dài từ 2 – 4 ngày với điều kiện ăn, ngủ rất cơ bản. Lưu trú chủ yếu là camping. Thời gian trek có thể lên đến 5hr - 6hr/ngày với địa hình khó đi, nhiều đèo dốc, độ cao lớn. Thời gian chèo kayak hay SUP có thể lên đến 6hr - 7hr/ngày.
Đề xuất chuẩn bị thể lực: Tập luyện chạy bộ hoặc chèo kayak/SUP trước nửa tháng. Mỗi tuần chạy 2-3 buổi, mỗi buổi 05km. Hoặc mỗi tuần chèo 2-3 buổi, mỗi buổi 05-07km.

» Cấp độ Mạo hiểm (9,10/10):  Mức độ cao nhất về sự mạo hiểm. Chỉ dành cho những người có thể lực rất tốt, kinh nghiệm tốt trong các hoạt động outdoor và có ý chí bền bỉ. Đây thường là dạng tour thám hiểm tới các địa điểm mới hoặc các địa điểm có địa hình thử thách và hoang dã. Tour ở mức độ này đòi hỏi người tham gia phải tự làm nhiều thứ như dựng lều, nấu ăn,… Yêu cầu các thành viên trong đoàn phải chuẩn bị tốt về trang thiết bị và thể lực.
Đề xuất chuẩn bị thể lực: Tập luyện chạy bộ hoặc chèo kayak/SUP trước 01 tháng. Mỗi tuần chạy 03 buổi, mỗi buổi 05km. Hoặc mỗi tuần chèo 03 buổi, mỗi buổi 05-07km.