Ở phòng riêng

Trường hợp hình thức lưu trú trong tour là phòng khách sạn với tiêu chuẩn 2 người/phòng. Nếu khách hàng đi một mình và ở cùng phòng với 1 khách hàng khác thì không phải trả thêm phí.

Nếu khách hàng đi một mình và muốn ở phòng riêng thì sẽ phải trả thêm Phụ phí phòng riêng. Mức phí này sẽ được thông báo trong mỗi tour cụ thể.