Hướng dẫn đăng kí tour

Nếu khách hàng đặt tour ghép có ngày khởi hành cố định: Trên trang tour chi tiết của 1 tour bất kỳ khách hàng chọn ngày khởi hành phù hợp ở phần lịch tour và đăng ký tour theo chỉ dẫn từng bước trên website.

Các bước thực hiện như sau:

1. Điền thông tin booking:

» Số lượng người lớn
» Số lượng trẻ em (điền ngày sinh)
» Họ và tên của từng người
» Số CCCD/Hộ chiếu của từng người
» Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, e-mail)
» Lựa chọn tạm ứng 50% số tiền tour. Nếu không lựa chọn thì là thanh toán 100% số tiền tour

2. Thanh toán tiền tour:

» Chuyển khoản số tiền tour vào số tài khoản trên website
» Chụp màn hình thông báo chuyển khoản thành công
» Tải ảnh chụp màn hình thông báo chuyển khoản thành công vào đường link trên website

3. Xác nhận booking & cung cấp thông tin cá nhân:

» Màn hình máy tính/điện thoại/... hiện ra trang xác nhận booking "Cảm ơn bạn đã đăng ký tour tại Umove Adventure" với các thông tin chi tiết về booking.

» Đồng thời 1 email xác nhận booking của khách hàng sẽ được hệ thống tự động gửi đến email của người liên hệ. Trong email đó có đường link dẫn đến 1 form thu thập thông cá nhân của từng khách hàng để Umove Adventure có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng khách hàng (ví dụ: dị ứng thực phẩm nào ?, có vần đề gì về sức khỏe ?, kỹ năng outdoor ở mức độ nào ?,....).

» Người liên hệ chuyển thông tin này tới từng thành viên của chuyến tour để điền thông tin. 


Nếu khách hàng đặt tour riêng theo lịch trình có sẵn:
Trên trang tour chi tiết của 1 tour bất kỳ khách hàng nhấp chuột vào nút [ Đăng ký tour riêng ] và theo chỉ dẫn từng bước trên website.

Các bước thực hiện như sau:

1. Điền thông tin booking gồm:

» Điền ngày khởi hành mong muốn
» Số lượng người lớn
» Số lượng trẻ em
» Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, e-mail)
» Hệ thống sẽ tự động tính chi phí tour dựa trên số lượng người lớn, số lượng trẻ em và ngày đi tour

2. Xác nhận đặt tour riêng:

» Màn hình máy tính/điện thoại/... hiện ra trang thông báo "Cảm ơn bạn đã đăng ký tour tại Umove Adventure" với các thông tin chi tiết về booking.
» Thông tin đặt tour của khách hàng sẽ chuyển đến bộ phận điều hành tour của Umove Adventure. Chúng tôi kiểm tra khả năng thực hiện và sẽ trả lời trong vòng 1hr nếu khách hàng Đăng ký trong giờ hành chính hoặc trả lời muộn nhất là vào 08:30 sáng ngày hôm sau nếu khách hàng Đăng ký sau giờ hành chính.

3. Xác nhận booking & Thanh toán:

» Umove Adventure sẽ kiểm tra khả năng thực hiện của booking vào ngày khách hàng yêu cầu.
» Liên hệ với khách hàng để xác nhận khả năng thực hiện booking bằng điện thoại hoặc e-mail.
» Chỉ dẫn thanh toán cho khách hàng.
» Khách hàng thanh toán tour bằng chuyển khoản (đặt cọc 50% hoặc thanh toán 100%).
» Umove Adventure xác nhận booking bằng email.
» Trong email đó có đường link dẫn đến 1 form thu thập thông cá nhân của từng khách hàng để Umove Adventure có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng khách hàng (ví dụ: dị ứng thực phẩm nào ?, có vần đề gì về sức khỏe ?, kỹ năng outdoor ở mức độ nào ?,....).
» Người liên hệ chuyển thông tin này tới từng thành viên của chuyến tour để điền thông tin. 

 

Nếu khách hàng có một yêu cầu thiết kế chương trình tour riêng biệt: 

» Khách hàng vào trang Thiết kế tour riêng và làm theo chỉ dẫn từng bước trên website. 
» Thông tin đặt tour của khách hàng sẽ chuyển đến bộ phận điều hành tour của Umove Adventure. Chúng tôi kiểm tra khả năng thực hiện và sẽ trả lời trong vòng 1hr nếu khách hàng Đăng ký trong giờ hành chính hoặc trả lời muộn nhất là vào 08:30 sáng ngày hôm sau nếu khách hàng Đăng ký sau giờ hành chính.