Danh sách tour (có 6 tour)

Mã tour: NB03
|
5 (0 Đánh giá)

Trekking & SUP - Thám hiểm Rừng Cúc Phương và Chèo SUP sông Bưởi

  • Độ dài tour: 2 ngày 1 đêm

  • Điểm đến: Ninh Bình

  • Hoạt động: SUP, trek

  • Độ khó: Thử thách - 7/10

Giá: 3.050.000 VNĐ
Mã tour: NB02
|
5 (0 Đánh giá)

Trekking - Thám hiểm VQG Cúc Phương

  • Độ dài tour: 2 ngày 1 đêm

  • Điểm đến: Ninh Bình

  • Hoạt động: Trekking, cắm trại

  • Độ khó: Khám phá - 6/10

Giá: 2.950.000 VNĐ