Tour SUP & kayak

Xem tất cả tour

“The river delights to lift us free, if only we dare to let go. Our true work is this voyage, this adventure”.
Đã đến lúc cầm mái chèo, lên thuyền và khám phá thế giới ngoài kia.

Mã tour: HP03
|
5 (0 Đánh giá)

Kayaking - Khám phá Vịnh Lan Hạ và Ba Trái Đào

  • Độ dài tour: 1 ngày

  • Điểm đến: Cát Bà

  • Hoạt động: Kayak

  • Độ khó: Khám phá - 5/10

Giá: 1.850.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ