Phiếu miễn trừ trách nhiệm

  • Khách hàng mua các tour du lịch mạo hiểm của Umove Adventure nhận thức đầy đủ về mức độ "mạo hiểm" và các thử thách về thể chất cũng như các nguy cơ tiềm ẩn trong chuyến tour. Vì vậy khách hàng được yêu cầu đọc và ký vào Phiếu miễn trừ trách nhiệm trước khi khởi hành. Dưới đây nội dung của Phiếu miễn trừ trách nhiệm.

               Phiếu miễn trừ trách nhiệm.