Leave No Trace

"Leave No Trace - Không Để Lại Dấu" là một khái niệm gồm 7 nguyên tắc "đạo đức" dành cho bất cứ ai tham gia vào các hoạt động ở ngoài thiên nhiên. Bộ nguyên tắc này dẫn dắt các hành vi của chúng ta hướng tới mục tiêu: Tham gia các hoạt động ngoài trời một cách có trách nhiệm. Diễn giải theo một cách khác thì Leave No Trace chỉ dẫn cho chúng ta cách để "khi chúng ta rời khỏi một địa điểm outdoor thì địa điểm đó vẫn đẹp và nguyên vẹn như khi chúng ta tới, thậm chí còn tốt hơn khi chúng ta tới đó".

Ra đời từ giữa thế kỷ 20, khái niệm này xuất hiện đầu tiên tại Mỹ như một phản ứng của xã hội với các vấn đề sinh thái đang diễn ra nghiêm trọng. Năm 1994 tổ chức phi lợi nhuận Leave No Trace Center for Outdoor Ethics ra đời và đưa ra 7 nguyên tắc (principal) cho các hoạt động outdoor nói chung và camping nói riêng.

Kể từ khi thành lập đến nay Umove Adventure đã ủng hộ và ứng dụng các nguyên tắc của Leave No Trace trong các chương trình, hoạt động tour outdoor của mình. Không chỉ giáo dục các nguyên tắc "đạo đức" outdoor trong nội bộ công ty, chúng tôi còn tác động tới các đối tác và nhà cung cấp địa phương thông qua các buổi nói chuyện, đào tạo và các tiêu chuẩn bắt buộc trong việc lựa chọn đối tác. Và tất nhiên một đối tượng rất quan trọng nữa mà chúng tôi cũng tác động đến chính là du khách sử dụng dịch vụ của Umove Adventure. Chúng tôi tin rằng, nếu mọi người làm một điều gì đó tốt cho môi trường, dù chỉ là những điều đơn giản nhất thì tất cả chúng ta đều có lợi.

Nguồn nước sạch hơn, giảm bớt ảnh hưởng của lửa trại tới thiên nhiên, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật hoang dã, giảm thiểu tổn hại/mất mát của các hiện vật văn hóa, lịch sử nơi bạn tới,... chỉ là một vài trong số rất nhiều những lợi ích có được từ việc tôn trọng các nguyên tắc “Leave No Trace - Không để lại dấu”.

Dưới đây là 7 nguyên tắc đạo đức outdoor của Leave No Trace:

1. Chuẩn bị và lên kế hoạch trước chuyến đi
2. Dã ngoại và cắm trại trên các bề mặt bền vững
3. Xử lý chất thải đúng cách
5. Hạn chế tác động của lửa trại
6. Bảo vệ động vật hoang dã
7. Hãy tôn trọng các du khách khác


Bạn có thể xem phần diễn giải chi tiết của mỗi nguyên tắc trên trang web của Leave No Trave https://lnt.org/why/7-principles/  

Hãy cùng Umove Adventure tham gia vào các hoạt động outdoor một cách văn mình và có trách nhiệm.