Danh sách tour (có 14 tour)

Mã tour: KL01
|
5 (0 Đánh giá)

Trekking - Chinh phục đỉnh K'lang 3 ngày

  • Độ dài tour: 3 ngày 2 đêm

  • Điểm đến: Quảng Nam

  • Hoạt động: Trekking, camping

  • Độ khó: Khám phá - 6/10

Giá: 5.120.000 VNĐ 6.400.000 VNĐ
Mã tour: LC03
|
5 (0 Đánh giá)

Trekking - Chinh phục đỉnh Kỳ Quan San ( Bạch Mộc Lương Tử ) - 3046m

  • Độ dài tour: 3 ngày 3 đêm

  • Điểm đến: Lào Cai

  • Hoạt động: Trek

  • Độ khó: Thử thách - 8/10

Giá: 4.550.000 VNĐ